KIBRIS KADIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Hakkımızda

Kuzey Kıbrıs’ta toplum düzeyinde sağlık sorunlarının belirlenebileceği güvenilir veri eksiklikleri olmakla birlikte, uluslararası platformlarda, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs geneli için bildirilen tüm sağlık istatistiklerinden hariç tutulmuştur.

İnisiyatifin Amaçları:

  • Bölgesel kadın sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi
  • Kadın hastalıklarının belirtilerinin ve tedavilerinin ekonomik yükünün hesaplanması
  • Akdeniz yaşam tarzının kadın sağlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi
  • Doğu Akdeniz toplumlarına özgü genetik faktörlerin kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması.

KISAA İnisiyatifi’nin ilk projesinin amacı Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık ve hastalık dağılımlarının, ve görülme sıklıklarının belirlenmesidir. Kesitsel bir tarama çalışması ile 18-55 yaş arası tüm kadınları temsil eden, hedef nüfusun %10’undan oluşan, bir örneklemden sistematik bir şekilde sağlık profilleri ile ilgili bilgi toplanması hedeflenmektedir. Veri toplayacağımız hastalıklar; (1) Jinekolojik hastalıklar, örneğin, endometriozis, polikistik över sendromu, rahim miyomları, infertilite, (2) jinekolojik kanserler, (3) kadınlarda daha sık görüldüğü tespit edilmiş hastalıklar, örneğin kronik ağrı hastalıkları, migren, tiroid hastalıklarından oluşmaktadır. Bu hastalıkların prevalanslarının belirlenmesinin yanı sıra, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini ve hastalıkların kişisel, sosyal ve ekonomik yükünü de hesaplamak için gerekli veriler toplanacaktır. Belirlenen hastalık oranları diğer ülkelerinkiyle karşılaştırılarak, bu toplumda farklı sıklıklarda görülenler hastalıkların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olacak olan bu epidemiyolojik çalışma gelecek projelerde hastalıklarda görülen artışların sebeplerinin araştırılması için, hipotez esaslı takip çalışmalarının temelini oluşturacaktır. Kıbrıs’ın parçası olduğu Akdeniz yaşam tarzının ve Doğu Akdeniz’de yaşayan halkların taşıdığı genetik mutasyonların, bu hastalıklar üzerindeki etkilerinin araştırılması için bir zemin oluşturacaktır. Ayrıca, yerel halkın bilinçlendirilmesine ve veriye dayalı sağlık stratejileri geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Yerel halkın yararlanacağı bir kaynak olmanın yanı sıra, bir Doğu Akdeniz kadın sağlığı referans kaynağının da temelini oluşturacaktır. Böylelikle Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz bölgesini temsil eden ilk kadın sağlığı kaynağını oluşturarak ciddi uluslararası tanınırlık elde edecektir.

¹ Rahmioglu N, Naci H, Cylus J. Improving health care services in Northern Cyprus: a call for research and action. European Journal of Public Health. 2012 Dec; 22(6):754-755.