Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma InisiyatifiDernegi, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi amacıyla yeni bir proje başlattı.

KISAA İnisiyatifi Derneği BaşkanıDr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ile DAÜ Tıp Fakültesinden Yrd. Doc. Dr. Mevhibe Hocaoğlu, DAÜ Fen & Edebiyat Fakültesinden,BiyolojikBilimler Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Bahar Taneri,Yrd. Doc. Dr. Tuğçe Karaderi ve, KISAA Dernek üyesi SıddıkaÖzer Şevket, hem proje hakkında bilgi vermek hem de 21 Kasım tarihinde Bedesten’degerceklesecek proje tanıtımıetkinligi ve proje yararına açılacak Batu Gündal ve Atila Karaderi’nin eserlerinin yer alacağı ‘Işık, su ve dokular’ isimli sergi acilisina davette bulunmak amacıyla Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Dr. RahmioğluRamiz, Kuzey Kıbrıs’ta toplumun sağlık durumunu ve sorunlarını belirleyecek güvenilir veri eksikliği olduğunu kaydederek, derneğin ilk projesinin Oxford Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık ve hastalık dağılımlarının ve  görülme sıklıklarının belirlenmesi olduğunu belirtti.

Proje ile hedeflerinin 18-60 yaş arası tüm kadınları temsil eden, hedef nüfusun yüzde 10’undan oluşan 8 bin kadının sistematik bir şekilde sağlık profilleri ile ilgili bilgi toplanmasınınamaçlandığının altını çizen Dr. Rahmioğlu Ramiz, veri toplayacakları hastalıklar; Jinekolojik hastalıklar,jinekolojik kanserler ve kadınlarda daha sık görüldüğü tespit edilmiş hastalıklar olduğunu vurguladı.

Dr. Rahmioğlu Ramiz, projenin veri toplama süresinin 1 yıl olarak belirlendiğini ve Ocak 2018’de hayata geçirileceğinin hedeflendiğini anlatarak, veri toplanacak bin kadından gen haritalarının çıkarılması için ayrıca tükürük örnekleri de toplanacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak böyle geniş kapsamlı bir çalışmanın yararlı olacağına inanç belirterek, bu çalışmadan dolayı dernek yetkilileri ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı olarak projeye destek olmak adına çalışmaya katılacak kadınlara mamografi de çekilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek gezici bir araç ayarlaya bileceğini söyleyen Bakan Sucuoğlu, böylelikle çalışmanın kapsamının genişletilebileceğinin altını çizdi.

Bakan Sucuoğlu, böyle bir projeye katkı koyan herkese tekrardan teşekkür ederek, bu tür projelerin ülkede daha çok yapılması gerektiğinin de altını çizdi.