Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi projesinin tanıtımı ve ‘Işık, Su ve Kadın’ isimli proje yararına açılacak sergi etkinliğinde hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi projesini başlatan ilk etkinlik olarak yer alacak sergide, Atila Karaderi’nin objektifinden Kıbrıs manzara fotoğraflarından seçkilerle, Batu Gündal’ın orijinal soyut expressif çalışmaları, fotoğrafların resimsel uygulamaları olarak, yer alacaktır.

Kıbrıs’ı konu eden fotoğraflardan yola çıkarak kurgulanan sergi, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Inisiyatifi’nin ana hedeflerinden biri olan kadın hastalıklarına ışık tutma eylemini ortaya koyuyor. Gündal’ın resimsel çalışmalarının merkezini kadının kendisi oluştururken, su temasıyla kadının varoluşumuzdaki rolünü “hayatın susuz var olamayacağı gibi kadınsız da insanlık var olamaz” denklemiyle kurguluyor.

Sergi Lefkoşa Bedesten’de 21 – 27 Kasim 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecektir. Sergilenecek eserler Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneğine yapılacak olan bağışlar karsılığında sahiplerini bulacaktır.